Jaktrapport
Jaktrapport

Viltrapport

Observera att perioden för registrering av viltrapporten säsong 2019/2020 är 1 juli 2019 - 30 juni 2020.

Välj ÄFO:
eller ÄSO:
eller Jaktlag:
Från datum:
Till datum:

ArtFällda
Älgtjur9252
Älgtjur - fjoling1733
Älgko9264
Älgko - fjoling1881
Tjurkalv6935
Kvigkalv6520
Råbock462
Råget268
Rådjurskid278
Kronhjort231
Kronhind336
Kronkalv - hjort151
Kronkalv - hind196
Dovhjort315
Dovhind403
Dovkalv - hjort267
Dovkalv - hind253
Vildsvinsgalt405
Vildsvinssugga317
Vildsvinsunge galt445
Vildsvinsunge sugga489
Skogshare70
Fälthare47
Bäver16
ArtFällda
Räv371
Grävling170
Mink6
Mård82
Grågås31
Kanadagås76
Sädgås0
Bläsand0
Gräsand630
Kricka4
Storskrake0
Knipa31
Ejder0
Vigg0
Havstrut0
Gråtrut0
Fiskmås13
Ringduva16
Morkulla2
ArtFällda
Tjäder229
Orre267
Järpe30
Dalripa28
Fasan0
Rapphöna0
Kråka41
Skata62
Kaja46
Nötskrika110