Jaktrapport
Jaktrapport

Slaktvikt/Ålder

Viltslag: Älg - Kronvilt

Välj ÄFO:
eller ÄSO:
Säsong:

Ålder (snittad)

Tjur
ÅlderAntal
1 0
S:a Älgar: 0
Medelålder: 0
Ko
ÅlderAntal
1 0
S:a Älgar: 0
Medelålder: 0

Ålder (bedömd)

Tjur
ÅlderAntal
1 0
S:a Älgar: 0
Medelålder: 0
Ko
ÅlderAntal
1 0
S:a Älgar: 0
Medelålder: 0

Medelvikter (vägda)

Älg Medeltal
slaktvikt (kg)
Antal
vägda (st)
Tjur 0 0
Tjurfjoling 0 0
Ko 0 0
Kvigfjoling 0 0
Tjurkalv 0 0
Kvigkalv 0 0
S:a vuxna tjurar 0 0
S:a vuxna kor 0 0
S:a kalvar 0 0

Medelvikter (vägda, september)

Älg Medeltal
slaktvikt (kg)
Antal
vägda (st)
Tjur 0 0
Tjurfjoling 0 0
Ko 0 0
Kvigfjoling 0 0
Tjurkalv 0 0
Kvigkalv 0 0
S:a vuxna tjurar 0 0
S:a vuxna kor 0 0
S:a kalvar 0 0

Medelvikter (vägda, oktober+)

Älg Medeltal
slaktvikt (kg)
Antal
vägda (st)
Tjur 0 0
Tjurfjoling 0 0
Ko 0 0
Kvigfjoling 0 0
Tjurkalv 0 0
Kvigkalv 0 0
S:a vuxna tjurar 0 0
S:a vuxna kor 0 0
S:a kalvar 0 0


Visa medelvikt över tid »