Jaktrapport
Jaktrapport

Älgobs

Från älgobsen har vi valt ut det totala antalet obstimmar, totala antalet observationer per mantimme, andelen tjur av vuxna djur och reproduktionsmåttet kalv per hondjur (kalvar per 100 hondjur).

Det är mått som ska användas för att följa älgstammens utveckling över tiden.

Vi kan tex inte jämföra älgobsens reproduktionsvärde mellan olika områden. Däremot kan vi jämföra ett områdes reproduktionsvärde mellan olika år för att se om det var ett bra eller dåligt kalvår.

Kom ihåg att älgobsen ska användas för att studera älgstammens utveckling över tiden i samma område, inte mellan områden.

Kronobs

Observationer av Björn, Lo, Varg och Järv