Jaktrapport
Jaktrapport

Ålder hos jägare

Denna lista är en ålderssammanställning hos deltagarna i jaktlagen.

Välj ÄFO:
Åldersgrupp Antal
0-25

3166 st
26-35

8299 st
36-45

9615 st
46-55

14851 st
56-65

16063 st
66-75

13177 st
75+

5724 st

Det finns dessutom minst 3503 st medlemmar med felaktigt registrerat födelseår.