Jaktrapport
Jaktrapport

Ålder hos jägare

Denna lista är en ålderssammanställning hos deltagarna i jaktlagen.

Välj ÄFO:
Åldersgrupp Antal
0-25

2931 st
26-35

7995 st
36-45

9351 st
46-55

14553 st
56-65

15969 st
66-75

13292 st
75+

5943 st

Det finns dessutom minst 3706 st medlemmar med felaktigt registrerat födelseår.