Jaktrapport
Jaktrapport

Mätpunkter Län

Avskjutning, och planmål och areal hämtat från Älgdata. Obsdata hämtat från Viltdata. Administratörer kan skapa egna kategorier och ändra mål för mätpunkter.

Välj säsong:
Län Areal Planmål
antal
Avskj.
antal
Avskj.
/1000 ha
Avskj.
tjurandel
Avskj.
kalvandel
Avskj.
mot 2019
Mål-
uppfyllnad
antal
Planmål
vuxna
Avskj.
vuxna
Mål-
uppfyllnad
vuxna
(=>100%)
Planmål
tjurandel
(<=50%)
Planmål
kalvandel
(<=40%)
Årsskador
medelvärde
(<=5%)
Andel
oskadade
tallar
(=>85%)
Älgobs
obs/timme
(minskande)
Antal
obs-
timmar
Obs/
man-
timme
Mätvärden
uppfyllda
Blekinge län 239241 359 271 1.1 57% 50% -25% 75% 146 136 93% 47% 59% 19% 40% Ökar 15% 50617 0.038 -
Dalarnas Län 2864287 6807 6830 2.4 51% 42% -3% 100% 3783 3936 104% 49% 44% 13% 59% Oförändrad 532766 0.064
Gävleborgs Län 1957174 5611 4247 2.2 50% 35% -18% 76% 3464 2752 79% 46% 38% 11% 62% Minskar 9% 363300 0.038
Hallands Län 463665 1318 681 1.5 53% 46% -25% 52% 590 371 63% 51% 55% 21% 51% Oförändrad 69890 0.085 -
Jämtlands Län 5614563 16834 13178 2.3 48% 34% -8% 78% 10451 8664 83% 48% 38% 17% 55% Minskar 10% 647470 0.04
Jönköpings Län 979612 3039 1971 2 55% 54% -23% 65% 1184 914 77% 45% 61% 15% 50% Ökar 9% 184156 0.084 -
Kalmar län 1011255 2191 1504 1.5 51% 51% -23% 69% 969 743 77% 46% 56% 16% 43% Ökar 13% 233337 0.051 -
Kronobergs Län 772262 2446 1673 2.2 56% 47% -21% 68% 1032 883 86% 48% 58% 21% 44% Oförändrad 168159 0.07 -
Norrbottens län 7889505 14086 11668 1.5 56% 41% -5% 83% 8007 6919 86% 50% 43% 12% 61% Oförändrad 436951 0.048 -
Skåne län 453929 412 244 0.5 60% 46% -41% 59% 164 131 80% 48% 60% 17% 55% Oförändrad 40104 0.051 -
Stockholms län 510348 970 484 0.9 52% 48% -43% 50% 452 251 56% 49% 53% 9% 66% Oförändrad 48666 0.056 -
Uppsala Län 723373 2244 1430 2 48% 46% -25% 64% 1151 767 67% 47% 49% 11% 63% Minskar 15% 139021 0.043
Värmlands Län 1636783 4822 3771 2.3 53% 45% -11% 78% 2743 2073 76% 48% 43% 17% 44% Oförändrad 310247 0.077 -
Västerbottens län 5409289 12904 11781 2.2 51% 39% -4% 91% 7531 7225 96% 48% 42% 11% 57% Oförändrad 565218 0.048 -
Västernorrlands län 1087452 4355 3818 3.5 47% 35% -4% 88% 2560 2478 97% 45% 41% 16% 63% Oförändrad 178463 0.046 -
Västmanlands Län 455379 1053 700 1.5 51% 48% -24% 66% 459 362 79% 50% 56% 9% 61% Minskar 6% 67449 0.059
Västra Götalands Län 2684870 6368 3489 1.3 53% 44% -30% 55% 3049 1942 64% 44% 52% 19% 45% Ökar 8% 317121 0.088 -
Örebro Län 871304 1832 1361 1.6 54% 47% -25% 74% 928 716 77% 48% 49% 13% 58% Oförändrad 131646 0.065 -
Östergötlands län 910859 1739 1095 1.2 49% 52% -35% 63% 746 523 70% 39% 57% 13% 55% Oförändrad 152846 0.046 -
36535150 89390 70196 1.9 51% 40% -12% 79% 49409 41786 85% 48% 45% 15% 54% Oförändrad 4637427 0.056