Jaktrapport
Jaktrapport

Mätpunkter Län

Avskjutning, och planmål och areal hämtat från Älgdata. Obsdata hämtat från Viltdata. Administratörer kan skapa egna kategorier och ändra mål för mätpunkter.

Välj säsong:
Län Areal Planmål
antal
Avskj.
antal
Avskj.
/1000 ha
Avskj.
tjurandel
Avskj.
mot 2019
Mål-
uppfyllnad
antal
Planmål
vuxna
Avskj.
vuxna
Mål-
uppfyllnad
vuxna
(=>100%)
Planmål
tjurandel
(<=50%)
Planmål
kalvandel
(<=40%)
Årsskador
medelvärde
(<=5%)
Andel
oskadade
tallar
(=>85%)
Älgobs
obs/timme
(minskande)
Antal
obs-
timmar
Obs/
man-
timme
Mätvärden
uppfyllda
Blekinge län 239356 201 0 0 0% -100% 0% 91 0 0% 51% 55% 18% 28% Minskar 100% 0 - -
Dalarnas Län 2864763 5024 0 0 0% -100% 0% 2762 0 0% 50% 45% 12% 52% Minskar 100% 0 -
Gävleborgs Län 1971997 5611 0 0 0% -100% 0% 3464 0 0% 46% 38% 10% 64% Minskar 100% 0 -
Hallands Län 471310 1318 0 0 0% -100% 0% 590 0 0% 51% 55% 23% 42% Minskar 100% 0 - -
Jämtlands Län 5643545 16685 0 0 0% -100% 0% 10407 0 0% 47% 38% 18% 56% Minskar 100% 0 -
Jönköpings Län 981404 3141 0 0 0% -100% 0% 1225 0 0% 45% 61% 15% 42% Minskar 100% 0 -
Kalmar län 1005687 2382 0 0 0% -100% 0% 1049 0 0% 46% 56% 18% 43% Minskar 100% 0 -
Kronobergs Län 776532 2446 0 0 0% -100% 0% 1032 0 0% 48% 58% 18% 40% Minskar 100% 0 -
Norrbottens län 7725923 14086 0 0 0% -100% 0% 8007 0 0% 50% 43% 12% 61% Minskar 100% 0 -
Skåne län 450078 412 0 0 0% -100% 0% 164 0 0% 48% 60% 13% 58% Minskar 100% 0 -
Stockholms län 470718 1048 0 0 0% -100% 0% 494 0 0% 48% 53% 11% 59% Minskar 100% 0 -
Uppsala Län 723059 2007 0 0 0% -100% 0% 1033 0 0% 48% 49% 13% 52% Minskar 100% 0 -
Värmlands Län 1629527 4179 0 0 0% -100% 0% 2353 0 0% 48% 44% 18% 37% Minskar 100% 0 -
Västerbottens län 5408615 12904 0 0 0% -100% 0% 7531 0 0% 48% 42% 11% 56% Minskar 100% 0 -
Västernorrlands län 1087481 0 0 0 0% -100% 0% 0 0 0% 0% 0% 14% 65% Minskar 100% 0 -
Västmanlands Län 458142 1053 0 0 0% -100% 0% 459 0 0% 50% 56% 8% 68% Minskar 100% 0 -
Västra Götalands Län 1981464 4491 0 0 0% -100% 0% 2135 0 0% 45% 52% 17% 44% Minskar 100% 0 -
Örebro Län 786302 1621 0 0 0% -100% 0% 823 0 0% 49% 49% 12% 59% Minskar 100% 0 -
Östergötlands län 904782 1623 0 0 0% -100% 0% 714 0 0% 40% 56% 15% 42% Minskar 100% 0 -
35580685 80232 0 0 0% -100% 0% 44333 0 0% 48% 45% 15% 51% Minskar 100% 0 0