Jaktrapport
Jaktrapport

Fallvilt - Sammanställning

Här visas en summering av antal fallvilt för en viss tidsperiod.

ÄFO:
ÄSO:
Orsak:
Startdatum:
Slutdatum:

Vilt Antal (st) Kartvisning
Älg 409
Älgtjur 121
Älgko 191
Tjurkalv 51
Kvigkalv 52
Älg okänd 1
Kronvilt 21
Kronhjort 6
Kronhind 6
Kronkalv 10
Kronvilt okänd 0
Rådjur 185
Allt 1053

Fallvilt är markerade i kartan med denna bild: