Jaktrapport
Jaktrapport

Fallvilt - Sammanställning

Här visas en summering av antal fallvilt för en viss tidsperiod.

ÄFO:
ÄSO:
Orsak:
Startdatum:
Slutdatum:

Vilt Antal (st) Kartvisning
Älg 371
Älgtjur 110
Älgko 173
Tjurkalv 47
Kvigkalv 47
Kronvilt 20
Kronhjort 6
Kronhind 6
Kronkalv 9
Rådjur 159
Allt 948

Fallvilt är markerade i kartan med denna bild: