Jaktrapport
Jaktrapport

Västernorrlands län

Nyheter i länet

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Fortsatt höga skador!

1
2
Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent, vilket är långt över de nationella målen. Det visar årets inventering för de fyra nordligaste länen.

Årets inventering av betesskador visar att 12 procent av den tall som står i ungskog i norra Sverige skadades av älg och andra hjortdjur under senaste året. Det är i stort sett samma resultat som förra årets redovisning.

– I jämförelse med den nationellt fastställda målnivån på fem procent skador är det alltför stora skador, säger Magnus Kristoffersson, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Det enda län i inventeringen av norra Sverige som visar en förbättring jämfört med fjolårets inventering av betesskador är Västernorrland, där andel skadorna minskat från 20 procent 2019 till 17 procent i år.

– Västernorrland sticker tyvärr ut med hög andel skador jämfört med de övriga länen i Norrland och det är oroande. Vi behöver gemensamt vidta åtgärder som leder till att skadorna på skog minskar och närmar sig de nationella målen, säger Magnus Kristoffersson.

För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med viltskadorna i ungskogen har Skogsstyrelsen tagit fram nya kartor som ger information om vilka geografiska områden som är mer eller mindre utsatta för skador orsakade av vilt.

– Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra och då kan förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket för att nå målen, säger Magnus Kristoffersson.

Betesskadorna på skogen leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt, som ger ekonomiska förluster för skogsägaren. Rapporterna från årets inventering i Norrland är nu tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats.


Fakta: Älgbetesinventeringen, Äbin
Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur. Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

En samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.Källa: Skogsstyrelsen

Bifogat

ss4_s.png
2020-08-05
Se fler nyheter…

Avskjutning per Älgförvaltningsområde

Älvarna (2020-08-12)

Antal fällda: 0 st.


Kvar av avskjutningsmål: 273 st / 100%.
Därav Tjur: 74 Ko: 107 Kalv: 92
Örnsköldsvik (2020-08-14)

Antal fällda: 0 st.


Kvar av avskjutningsmål: 2282 st / 100%.
Därav Tjur: 602 Ko: 734 Kalv: 946

Avskjutning per Kronskötselområde

Härnösand KSO (2020-08-02)

Antal fällda: 0 st.


Kvar av avskjutningsmål: 20 st / 100%.
Därav Hjort: 5 Hind: 5 Kalv: 10
Kramfors östra KSO (2020-08-05)

Antal fällda: 0 st.


Kvar av avskjutningsmål: 10 st / 100%.
Därav Hjort: 2 Hind: 2 Kalv: 6

Älgförvaltningsområden (aktiva jaktlag)

Nummer ÄFO
22-002 Älvarna
22-001 Örnsköldsvik

Älgskötselområden (aktiva jaktlag)

ÄFO Nummer ÄSO Kontaktpersoner
Älvarna 22-82-01-055-Ä Finnmarkens Älgskötselområde
Älvarna 22-83-03-026-Ä Graninge Älgskötselområde
Älvarna 22-83-03-031-Ä Gussjö Älgskötselområde
Älvarna 22-82-11-024-A Herrsjön-Näs JL
Älvarna 22-80-06-160-Ä Härnösands Algskötselområde
Älvarna 22-80-02-046-Ä Högsjö Älgskötselområde
Älvarna 22-82-01-054-Ä Kramfors Älgskötselområde
Älvarna 22-83-01-024-Ä Sollefteå Södra Älgskötselområde
Älvarna 22-62-02-250-Ä Timrå Älgskötselområde
Älvarna 22-62-02-074-Ä Viksjö Älgskötselområde
Örnsköldsvik 22-84-04-285-Ä Anundsjö Älgskötselområde Kristofer Wester
070-2338995
kristofer.wester@holmenskog.com
Örnsköldsvik 22-84-09-036-Ä Anundsjö-Mo Älgskötselområde Ove Eriksson
ove.eriksson@norra.se
Örnsköldsvik 22-84-05-065-Ä ANUNDSJÖ-SKORPED ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Olov Eriksson
070-336 05 97
olov.eriksson@norra.se
Örnsköldsvik 22-83-11-038-Ä Björkå-gålsjö Älgskötselområde
Örnsköldsvik 22-84-12-197-Ä Björna Älgskötselområde
Örnsköldsvik 22-84-11-170-Ä Gideå-Trehörningsjö ÄSO
Örnsköldsvik 22-82-04-068-Ä Kramfors Östra Älgskötselområde Stefan Rodin
0706793948
fille.rodin@hotmail.com
Örnsköldsvik 22-84-06-047-Ä Sidensjö Älgskötselområde Eric Jonsson
070-6014221
nybyn300@gmail.com
Ronny Wester
0722446433
ronny.wester@rvn.se
Lennart Bylund
0706796205
kossamu@telia.com
Ola Åström
0767606909
olaastrom@hotmail.com
Sofia Olsson
0702725082
bynot@telia.com
Karl-Anders Jansson
0706077553
k_a.jansson@yahoo.se
Örnsköldsvik 22-84-02-138-Ä Örnsköldsviks Norra Älgskötselområde Kristofer Wester
070-2338995
kristofer.wester@holmenskog.com
Mattias Näsholm-Melander
mattias.nasholm@gmail.com
Lennart Andersson
birgit43@hotmail.com
Anders Hägglund
anders.hagglund@ornskoldsvik.se
Jonas Nyström
jonanys@icloud.com
Örnsköldsvik 22-84-07-153-Ä Örnsköldsviks Södra Älgskötselområde Martin Norberg
070-2932913
martin.norberg@rundvirkeskog.se

Bildarkiv

Här visas de 30 senaste bilderna från området.