Jaktrapport
Jaktrapport

Hallands Län

Avskjutning per Älgförvaltningsområde

Älgförvaltningsområden (aktiva jaktlag)

Nummer ÄFO
13-004 Södra Halland

Älgskötselområden (aktiva jaktlag)

ÄFO Nummer ÄSO Kontaktpersoner
Södra Halland 13-80-19-221-Ä Enslövs ÄSO