Jaktrapport
Jaktrapport

Stockholms län

Avskjutning per Älgförvaltningsområde

Älgförvaltningsområden (aktiva jaktlag)

Nummer ÄFO
01-001 Norrtälje Norra

Älgskötselområden (aktiva jaktlag)

ÄFO Nummer ÄSO Kontaktpersoner
Norrtälje Norra 01-03-20-059-Ä Norrtälje Norra ÄSO Erik Hagfält
ehag@telia.com
Norrtälje Norra 01-01-05-101-Ä Närdingens Älgskötselområde Matts Norr
070-5848405
matts.norr@holmenskog.com