Jaktrapport
Jaktrapport

Gästkort för Småviltjakt - Holmen Skog Uppland

Följande gäller för småviltsjakt på områden med jaktillstånd i Uppland.

Som medlem i jaktlag som har upplåtelseformen jakttillstånd har man som jägare i princip köpt ett årskort att jaga småvilt.
Medlemmarna har ingen ensamrätt på jakt på området som man har när man har ett regelrätt arrende.

Gästjägare småvilt
Gästjägare småvilt är tillåtet för innehavare av jakttillstånd på småvilt.
Dock max två gäster per dag.
Gästkort skall lösas på www.jaktrapport.se innan jakten. Gästkort vid vildsvinsjakt kostnadsfritt men skall registreras på www.jaktrapport.se.
Jägare som har med jaktgäster utan att lösa gästkort för sina gäster förlorar sin jakträtt.

Gästkortet kostar 200 kr/dag.

Du betalar direkt här på Internet, med hjälp av ditt VISA/MasterCard eller din Internetbank. Transaktionen är mycket smidig och tas om hand av Payson, som garanterar säkerheten.

Fyll i formuläret nedan för att köpa ett gästkort. Efter slutförd betalning kommer du få en PDF att skriva ut. Ta med den när du jagar. Den skall på anmodan uppvisas.

Jaktvärd
Jaktområde
Gästens förnamn
Gästens efternamn
Gästens gatuadress
Gästens postadress
E-postadress till
dig som betalar
Endast vildsvinsjakt? Ja (kostnadsfritt gästkort)
Datum för jakt