Jaktrapport
Jaktrapport

Jaktkort för Predatorjakt - Holmen Skog Härjedalen

Holmen Skog har infört ett predatorjaktkort för personer bosatta inom Härjedalens och Bergs kommuner som ger jakträtt på mindre predatorer, björn och lo undantaget, på samtliga Holmens jaktklubbar (ej vvo:n eller Håbergets JK). Jakt tillåts efter kontakt med respektive jaktledare under lovlig tid, undantaget den tid organiserad älg, björn och lojakt pågår. (kollas med respektive jaktledare) Predatorjägarna registrerar sig och betalar via länk på hemsidan. 100 kr för jägare under 25 år och 300 kr för de över 25 år. Gäst jägare till predatorjägare får lösa gästkort för småvilt på vanligt sätt och pris via hemsidan. Gästen blir gäst i predatorlaget. Även jakt med godkända fällor tillåts. Ordinarie jaktledare skall informeras om var och vilka fällor som används.
Mvh Anders Lindkvist /Holmen

Du betalar direkt här på Internet, med hjälp av ditt VISA/MasterCard eller din Internetbank. Transaktionen är mycket smidig och tas om hand av Payson, som garanterar säkerheten.

Fyll i formuläret nedan för att köpa ett jaktkort. Efter slutförd betalning kommer du få en PDF att skriva ut. Ta med den när du jagar. Den skall på anmodan uppvisas.

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postadress
Mobiltelefon
E-postadress
Födelseår (4 siffror)
Åldersgrupp Jag är 25 år eller äldre
Jag är yngre än 25 år