Jaktrapport
Jaktrapport

Viltförvaltning

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Skogsbruket positivt till förändrade jakttider

Naturvårdsverket har genomfört en omfattande översyn av jakttiderna. En systematisk översyn har inte gjorts sedan 2000, och det är ett omfattande arbete som ligger bakom förslagen till ändringar. Översynen har genomförts på ett transparent sätt med hög delaktighet från viltförvaltningens intressenter.

Skogsindustrierna står helt bakom grunderna för svensk viltförvaltning med en ekosystems- och kunskapsbaserad adaptiv förvaltning som bygger på balans mellan betestillgång och viltstammar. Förvaltningen bygger på att det vilt som finns i naturligt i Sverige ska finnas i långsiktigt livskraftiga bestånd. Det största skälet till att förändra jakttiderna är att det inte är balans idag. Viltstammarna är större än vad som är möjligt i ett hållbart skogsbruk, och även för hållbara viltstammar:

- Under de senaste decennierna har vi sett ”explosioner” av olika viltarter som älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och lokalt idag också kronhjort. Vi ser med oro på konsekvenserna för viltstammarna, till exempel för älgstammen i Götaland. Det föds färre och mindre älgkalvar, rapporter om små och sjuka djur verkar öka. Vetenskapliga fakta visar på ett mycket starkt samband mellan fodertillgång och överlevnad, vitalitet, viktutveckling och reproduktion hos viltstammar, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

Den så kallade ÄBIN-inventeringen visar att betesskadorna i hela landet är omfattande och att de är långt över de mål som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen satt upp. Viltskadorna leder till kraftiga ekonomiska förluster för skogsnäringen och påverkar många samhällsmål. Skogsindustrierna understryker att Naturvårdsverket i sitt förslag tydligt agerar i enlighet med den del av Strategi för svensk viltförvaltning som säger att ”Populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Naturvårdsverket har därmed tagit frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk på stort allvar. Skadorna i skogen påverkar såväl produktion som biologisk mångfald.

Jaktmöjligheterna behöver därför ökas inom ramen för en god jaktetik.
- Vi har en ansvarskännande och välutbildad jägarkår som med de föreslagna förändringarna av jakttiderna får en ökad möjlighet att bedriva jakten på ett fortsatt ansvarsfull sätt, anpassat efter rådande obalans mellan betestillgång och viltstammar. Förslagen ökar möjligheterna att jaga under den tidigare delen av jaktåret, en tid då de flesta jägare jagar mest, säger Mårten Larsson.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.
2020-03-05

LRF positiv till modernare jaktlagstiftning

Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt.”Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med jakttidsförslagen. Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk tas på stort allvar”, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I remissvaret ser LRF mycket positivt på att Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.

Det innebär att myndigheten i fortsättningen vill agera i enlighet med den del av strategin för svensk viltförvaltning som säger att ”populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Det innebär en anpassning till 2020-talets fauna och dess positiva och negativa effekter i samhället.

– Dagens lagstiftning är långt i från verkligheten. Vi har stora viltstammar som i flera fall inte beskattas i den omfattning som de borde. Både med tanke på värdet i vilt och jakt och de stora viltskadorna i trafik, jordbruk och skogsbruk. Det är viktigt för LRFs medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, säger Palle Borgström.

Flera av förslagen är mycket bra, exempelvis:
Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar. Den nu gällande allmänna jakttiden för vildsvin innefattar en regel om att sugga ”som åtföljs av smågrisar” inte får fällas. Regeln gäller under hela året. Bestämmelsen avviker från övriga allmänna jakttider och bestämmelser för till exempel licensjakt på älg. Det finns ingen juridisk definition av ”smågris”. Olika tumregler tillämpas av jägare men ingen jägare kan veta vad en ”smågris” är, i strikt juridisk mening. Om sugga ”som åtföljs av smågrisar” fälls avsiktligt, är det ett jaktbrott. Motsvarande svårighet när det gäller till exempel älg, kronhjort och rådjur har lösts utan tvingande regler. Det ankommer på den enskilda jägaren att avgöra när älgko, kronhind eller råget bör fällas. Men det reglerar inte staten, det är en vedertagen jägarregel.
LRF föreslår att ovan nämnda bestämmelse om sugga som åtföljs av smågrisar slopas. Regeln kan med fördel ersättas med en rekommendation om att inte fälla sugga som för kultingar, som är beroende av suggan för sin överlevnad.

Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.

Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. LRFs önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet.

Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.

Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

Däremot ställer sig LRF negativt till att förslagen om:
Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.

Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.
2020-03-05

Nyheter

Välj ett område för att se nyheter från just det området.

Döms för dödande skott på jaktskyttebana

I november 2019 sköts en äldre man till döds på en jaktskyttebana i Västmanland. Nu har en nära anhörig dömts för vållande till annans död.
Igår

Dom om björndödad djurskötare

Den tidigare anläggningschefen för Orsa Rovdjurspark döms för bland annat vållande till annans död och Grönklittsgruppen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor. Det meddelar Mora tingsrätt i dag.
Igår

Djurparkschef döms för björnattack i Orsa rovdjurspark

Den tidigare djurparkschefen i Orsa rovdjurspark döms för vållande till annans död och framkallande av fara för annan i samband med den tragiska olyckan i Orsa rovdjurspark sommaren 2017. Den tidigare vd:n frias från ansvar.
Igår

Dödsskjutning ger samhällstjänst

Den 40-årige man som vådasköt sin far till döds på en jaktskyttebana i Norberg i november har av tingsrätten fått en villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst.
Igår

Massor av älg i fulladdat nummer av Svensk Jakt

I dagarna landar Svensk Jakt nummer 6 i våra prenumeranters brevlådor runt om i jägar-Sverige – med inspirerande jaktläsning.
Igår

Trafikskadad björn avlivades

En björn skadades allvarligt vid en viltolycka på riksväg 84 vid Färila i Hälsingland på söndagsmorgonen. Eftersöksjägare kallades till platsen och kunde avliva björnen.
Igår

Jakthundar mötte permobilvilt

22 jakthundsekipage deltog under helgen vid Idkerbergets idrottsplats utanför Borlänge. Hundarna fick möta radiostyrt permobilvilt i form av björn, vildsvin och älg.
Igår

Så blir domen för dödsskjutningen i Norberg

Nu har Västmanlands tingsrätt fastställt domen mot den man som av misstag sköt ihjäl en nära anhörig på en jaktskyttebana i Norberg.
Igår

Påkörd björn avlivad

I söndags morse blev det omfattande skador på bilen när en björn blev påkörd på riksväg 84 vid Färila. En eftersöksjägare lyckas avliva den skadade björnen.
Igår

Kommunprotest mot Jämtlands vargmål

Naturvårdsverket backar inte från beslutet att Jämtland ska ha minst en vargföryngring i länet. Sedan både samebyar och länsstyrelsen förgäves försökt stoppa beslutet har även Härjedalens kommun fått beskedet att målet om minst tio vargar står fast.
Igår

Harar fastnade i fotbollsmål

En tragisk händelse upptäcktes nyligen på en idrottsplats i trakterna av Luleå. Tre harar hade trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. två av dem var redan döda när de hittades.
Igår

LRF-larm om snedvridna siffror för ”skyddad natur”

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har gjort beräkningar som visar att upp till 58 procent av Sveriges natur är skyddad. LRF menar att Naturvårdsverket och andra svenska myndigheter väljer att redovisa snedvridna siffror.
Igår

Lyckat eftersök på trafikskadad björn

Ett lyckat eftersök ledde på söndagen till att en trafikskadad björn kunde avlivas i Hälsingland.
Igår

Får vargdödade i Mullsjö

En vargattack i Mullsjö kommun har krävt livet på fyra får.
Igår

Lidingö kommun planterar ut dovhjort

Lidingö kommun rapporteras ha fått tillstånd av Naturvårdsverket att plantera ut dovhjort.
Igår

Hellefors jaktskytteklubb 100 år

På grund av Corona-krisen blev det inget firande, men en av landets äldsta och mest bemärkta jaktvårdsorganisationer har likväl fyllt 100 år. Hellefors jaktskytteklubb i hjärtat av Bergslagen har satt stora avtryck i vår jakthistoria.
Igår

Älgbetesskadorna minskar i Götaland

Älgbetesskadorna rapporteras ha minskat i Götaland. Minskningen märks framförallt i östra Blekinge.
Igår

Fick rätt i HD – får ändå inte jaga på sin mark

Girjas sameby fick i början på året sina ­jakträttig­het­er fastlagda i Högsta domstolen, HD. Det fick Uno Magnusson i Flötningen i norra Dalarna också. Det var för mer än 30 år sedan, men det har han inte haft någon hjälp av.

”Staten stal rubbet”

Det område Uno Magnusson och hans syskon tvist­ar med staten om tillhörde från början Danmark och låg inom Trondheims län i Norge. Efter freden i Roskilde 1658 övergick området till Sverige. Vid den här tiden fanns inte orterna Särna och Idre. Den mark de …

Halverad besättning efter vargangrepp

Om vi ska hålla reda på våra djur, ska staten hålla reda på sina. Så säger den danska köttdjursuppfödaren Karsten Nielsen efter att en varg jagat hans kor och kalvar på betet.

Nej till 14 000 vargar i Tyskland

Tål Tyskland uppemot 14 000 vargar? Nej, vi skulle reduceras från tamdjursuppfödare till vargutfodrare, säger den tyska bondeorganisationen Deutscher Bauernverband upprört om en ny rapport.

Bättre älgförvaltning med lokal anpassning

För att skapa förutsättningar för en viltförvaltning som balanserar olika intressen och möjliggör ett långsiktigt hållbart nyttjande av vilt och andra naturresurser krävs ökad lokal anpassning och samverkan. Det visar en ny avhandling från SLU.

Gävleborgsvarg attackerade fåren i Tiveden

Den varg som attackerade en fårbesättning i Tiveden för två veckor sedan kom från Tönsenreviret i Gävleborgs län.

Prärievarg angrep 91-åring på tomten

När en 91-årig man skulle hämta in sin morgontidning i Laguna Beach, söder om Los Angeles i USA, blev han angripen av en prärievarg. Mannen fick sina bitskador omplåstrade och kunde lämna sjukhuset samma dag.

Gamekeeper’s Odd Molly – vildsvinens skräck

På många håll i landets södra halva beskattas i dag viltet vid några få stora jakter per år. Vid dessa jakter krävs hundar och hundförare som verkligen gör sitt yttersta för att få fram så mycket vilt som möjligt till skyttarna. Den tyska jaktterriern Gam …

Nytt på Jaktrapport

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Plattformsbyte

Jaktrapport.se kommer stängas på torsdag 19/3 för ett plattformsbyte. Sidan är uppe igen under dagen. Eftersom alla delar är omprogrammerade kommer det finnas ett formulär på startsidan där eventuella felaktigheter kan rapporteras.
2020-03-13