Jaktrapport
Jaktrapport

Viltförvaltning

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Viltskador en ödesfråga för Sveriges bönder

Viltets brutala framfart på åkrar och i skogar måste få ett slut. Skadorna kostar företagare och samhället 13 miljarder kronor varje år. LRFs nya handlingsplan om viltskador ska visa regeringen vägen till en rimligare viltförvaltning och minskade kostnader.
2020-10-01

Viltet äter för nära sju miljarder årligen i Mellansverige

Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För riket är motsvarande siffra 20,5 miljarder kronor.
Skogsägare i området har 43 procent svårt skadade tallar enligt senaste Älgbetesinventeringen (Äbin) och klimateffekten av betet är omfattande. Det visar nya beräkningar som genomförts i en samverkansgrupp inom skogsbruket.

– Det höga betestrycket innebär förluster för enskilda skogsägare. Men den här analysen tydliggör också hur mycket både samhället och klimatet förlorar på att skogen som resurs trycks tillbaka, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Den minskade tillväxten i skogen på grund av betestrycket innebär ett lägre upptag av koldioxid med nära 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år i Sverige. Det motsvarar 23 procent av dagens svenska utsläpp av fossil koldioxid.

– Växande skog lagrar koldioxid och är avgörande för att möta klimatförändringarna. Det älgen och andra klövdjur äter från våra skogar motsvarar mer än utsläppen från alla bilar i Sverige under ett år, säger Matts Söderström skogschef på Mellanskog.

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har accepterat att maximalt 30 procent av tallföryngringarna skadas allvarligt av klövviltsbete under perioden då tallarna har en betesbegärlig höjd (1– 4 m). Det innebär att skogsägarna tolererar en viss skadenivå, men utöver den tolerabla skadenivån sker alltså ett omfattande bete – till stor kostnad för både skogsägare och samhälle.

Målet för dagens älgförvaltning är en älgstam av hög kvalitet, en produktionsanpassad älgjakt samt en älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt. Men avskjutningsmålen nås inte och det finns brister i uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen.

– Jakten är en livsnerv och en passion för många skogsägare. De gör varje år viktiga insatser för att hålla nere betestrycket, men vi behöver göra mer och vi behöver nå en samsyn om att avskjutningen behöver öka rejält, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Billerud-Korsnäs, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogsindustrierna, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Rapporten i sin helhet bifogas nedan.
2020-09-15

Nyheter

Välj ett område för att se nyheter från just det området.

Jägarna ska inte betala byråkratin

En respektfull hantering av oss jägare – som använder vår fritid och skattade pengar till viltförvaltning – vore att samhället tar på sig kostnaden för statlig viltbyråkrati, tycker förbundsordförande Solveig Larsson.
Idag

Lyckad vildsvinshelg gav mersmak

Över 900 jägare deltog i den storjakt på vildsvin som hölls i Norrtälje kommun sista helgen i november. Satsning beskrivs som lyckad trots att den ursprungliga planen att servera köttet i kommunens skolor och äldreboenden sprack.
Idag

Borlängevargen fälld

Leif Kolseth berättar att vargen kunde spåras upp och ringas tack vare dagens spårsnö. Passkyttar ställdes ut och hundförare började följa vargen med stövarna i lina. –Vargen gjorde fem ringar innanför passlinjen men gick hela tiden undan för passkyttarna …
Igår

Varg i Dalarna skjuten på skyddsjakt

Skyddsjakten på den varg som jagats i drygt två veckor kunde avslutas på fredagseftermiddagen sedan vargen spårats mot riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika.
Igår

Regeringen vill öppna för förbud mot viltutfodring

Regeringen föreslår nu ändringar i jaktlagen och jaktförordningen så att länsstyrelser kan förbjuda viltutfodring. I förslaget skriver man att förbuden ska begränsa lantbruksskador, trafikolyckor och smittspridning, men ska inte innefatta åtlar, viltåkrar …
Igår

En dags vargjakt i ett nytt område

I dag, fredag, tillåter länsstyrelsen skyddsjakt på Borlängevargen i ett utökat område runt Kurlberget och sjön Bogsnan, cirka 16 kilometer söder om Borlänge. I 14-tiden var lapptyget uppsatt och hundarna är just släppta för att driva vargen mot passkytta …
Igår

Räv-Janne är borta

Rävforskaren Jan Englund har gått bort. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv – och även som pensionär – studerade han den svenska rödräven ur olika aspekter och var en obestridd auktoritet när det gällde kunskap om detta djur.
Igår

Nytt skyddsjaktområde för varg – men bara på fredagen

Skyddsjakten på den närgångna vargar i Borlänge fortsätter. På fredagen utökade länsstyrelsen skyddsjaktområdet – men beslutet gäller bara en dag.
Igår

Skyddsjaktområde tillfälligt utvidgat

Vargen befinner sig nu utanför tidigare beviljat skyddsjaktområdet. Det bekräftas via spåren efter den i snön. Skyddsjägarna har enligt länsstyrelsen följt spåret från vargen som gått vidare söderut. Nu har vargen ringats i ett område sydost om Idkerberge …
Igår

Nya regler för skyddsjakt klubbade

På onsdagen blev det med röstsiffrorna 29 mot 19 majoritet i riksdagen för C-initiativet att Naturvårdsverket ska ta fram nya regler som gör det lättare att ha skyddsjakt på varg. Men som med alla 16 av riksdagens tillkännagivanden i vapenfrågor lär reger …
Igår

Två invandrade vargar i Norrbotten

Två olika varghannar med finskt-ryskt ursprung är konstaterade i Norrbottens län. Det uppger länsstyrelsen.
Igår

Två invandrade vargar i Norrbotten

Det var en ”genetiskt värdefull” rysk-finsk invandrarvarg som filmades på fel sida av viltstängslet vid E4:an i Kalix kommun tidigare i veckan. Det avslöjar det DNA-test på blod och saliv som gjordes efter att vargen skadades i munnen när den försökte bit …
Igår

Tre norska vargar fällda

Under den inledande vargjakten i Norge har tre vargar fällts. Den norska licensjakten pågår fram till den 31 maj nästa år.
Igår

Markägare får 1,8 miljoner kronor för begränsning i jakträtten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utökade Svartedalens naturreservat och beslutade samtidigt om jaktförbud på sjöfågel. Nu tilldöms en privat markägare drygt 1,8 miljoner kronor för begränsing i jakträtten inom reservatet.
Igår

Borlängejägarna behöver snö

Vargen har varit synlig i veckan och skyddsjägarna har enligt Borlänge Tidning varit nära. Problemet är att vargen rör sig i tätbebyggt område och finns många säkerhetsrisker att behöva ta hänsyn till när invånare i samhället är ute i jaktområdet.– Jag sk …
Igår

Efter larm om salmonella: God hygien tar bort riskerna

Den senaste tidens rapporter om att vildsvin bär på ovanliga Salmonella choleraesuis sprider oro i jägarleden. Med vanlig god hygien vid hantering i skogen, urtagning, styckning och ordentlig tillagning innebär det inga risker att äta köttet, enligt sakku …

Jakt på 40 kungsfasaner i Kalmar län

Jägare i kommunerna Högsby och Mönsterås uppmanas av länsstyrelsen att ha skyddsjakt på kungsfasan. Men det är ett begränsat antal som får fällas och de som ska skjuta kungsfasan måste först anmäla sig.

Minst två valpar i Långbogenreviret

Vargreviret Långbogen i Östergötland har fått ett tillskott på minst två valpar i år. Alfatiken som fälldes under skyddsjakt i juli, efter upprepade angrepp på nötdjur, hade alltså fött valpar i våras.

Ny miljonsatsning på Mera tall

Jägarnas Riksförbund, JRF, fortsätter att samarbeta med skogsbruket i Mera tall-projektet. De stora problemen med betesskador på ungskog gör att Skogsstyrelsen satsar sju miljoner kronor under 2021 på projektet Mera tall.

Nya uppgifter om vargvalparna i Långbogen

I somras fälldes den vuxna vargtiken i Långeboreviret mellan Borensberg och Finspång i Östergötland. Beslut om skyddsjakt fattades efter upprepade angrepp på tamboskap. Reviret etablerades 2017/2018 och en kull med sju valpar konstaterades 2019. När vargt …

Frågetecken om sydliga vargvalpar uträtat

De frågetecken som funnits om alfatiken som fälldes under skyddsjakt i Långbogenreviret i Östergötland hade några valpar har nu rätats ut, då dna från två vargar födda 2020 har hittats i spillning som samlats in i reviret.

Ekofascister åtalade för mordbrand på minkfarm

Två unga män har åtalats för mordbrand på en minkfarm i Sölvesborg i Blekinge.

Ovanlig salmonellasmitta på Östermalma

Ulf Sterler på Svenska Jägareförbundet är förvånad över att smittan upptäcktes i hägnet. Tidigare i höst har den konstaterats på två tamgrisbesättningar i Skåne och ett vildsvin utanför Lund. – Vi har ingen aning om hur den kom till vildsvin i hägnet. Man …

Lyckat samarbete gav 200 fällda vildsvin

Samarbetet mellan Norrtälje kommun, Jägareförbundet och LRF om en gemensam vildsvinsjakt gav ett lyckat resultat med över 200 fällda vildsvin.

Hur många hatsamtal har Justitiekanslern fått

”Ni är så jävla sjuka i huvudet era jävla jägare. Vi kommer kämpa till sista blodsdroppen för de vilda djuren. Det här kommer ni få skit för er psykopatjävlar.”Det var dagen innan björnjaktpremiären och jag satt i möte när jag tryckte bort ett samtal. Men …