Jaktrapport
Jaktrapport

Viltförvaltning

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Skogsbruket positivt till förändrade jakttider

Naturvårdsverket har genomfört en omfattande översyn av jakttiderna. En systematisk översyn har inte gjorts sedan 2000, och det är ett omfattande arbete som ligger bakom förslagen till ändringar. Översynen har genomförts på ett transparent sätt med hög delaktighet från viltförvaltningens intressenter.

Skogsindustrierna står helt bakom grunderna för svensk viltförvaltning med en ekosystems- och kunskapsbaserad adaptiv förvaltning som bygger på balans mellan betestillgång och viltstammar. Förvaltningen bygger på att det vilt som finns i naturligt i Sverige ska finnas i långsiktigt livskraftiga bestånd. Det största skälet till att förändra jakttiderna är att det inte är balans idag. Viltstammarna är större än vad som är möjligt i ett hållbart skogsbruk, och även för hållbara viltstammar:

- Under de senaste decennierna har vi sett ”explosioner” av olika viltarter som älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och lokalt idag också kronhjort. Vi ser med oro på konsekvenserna för viltstammarna, till exempel för älgstammen i Götaland. Det föds färre och mindre älgkalvar, rapporter om små och sjuka djur verkar öka. Vetenskapliga fakta visar på ett mycket starkt samband mellan fodertillgång och överlevnad, vitalitet, viktutveckling och reproduktion hos viltstammar, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

Den så kallade ÄBIN-inventeringen visar att betesskadorna i hela landet är omfattande och att de är långt över de mål som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen satt upp. Viltskadorna leder till kraftiga ekonomiska förluster för skogsnäringen och påverkar många samhällsmål. Skogsindustrierna understryker att Naturvårdsverket i sitt förslag tydligt agerar i enlighet med den del av Strategi för svensk viltförvaltning som säger att ”Populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Naturvårdsverket har därmed tagit frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk på stort allvar. Skadorna i skogen påverkar såväl produktion som biologisk mångfald.

Jaktmöjligheterna behöver därför ökas inom ramen för en god jaktetik.
- Vi har en ansvarskännande och välutbildad jägarkår som med de föreslagna förändringarna av jakttiderna får en ökad möjlighet att bedriva jakten på ett fortsatt ansvarsfull sätt, anpassat efter rådande obalans mellan betestillgång och viltstammar. Förslagen ökar möjligheterna att jaga under den tidigare delen av jaktåret, en tid då de flesta jägare jagar mest, säger Mårten Larsson.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.
2020-03-05

LRF positiv till modernare jaktlagstiftning

Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt.”Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med jakttidsförslagen. Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk tas på stort allvar”, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I remissvaret ser LRF mycket positivt på att Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.

Det innebär att myndigheten i fortsättningen vill agera i enlighet med den del av strategin för svensk viltförvaltning som säger att ”populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Det innebär en anpassning till 2020-talets fauna och dess positiva och negativa effekter i samhället.

– Dagens lagstiftning är långt i från verkligheten. Vi har stora viltstammar som i flera fall inte beskattas i den omfattning som de borde. Både med tanke på värdet i vilt och jakt och de stora viltskadorna i trafik, jordbruk och skogsbruk. Det är viktigt för LRFs medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, säger Palle Borgström.

Flera av förslagen är mycket bra, exempelvis:
Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar. Den nu gällande allmänna jakttiden för vildsvin innefattar en regel om att sugga ”som åtföljs av smågrisar” inte får fällas. Regeln gäller under hela året. Bestämmelsen avviker från övriga allmänna jakttider och bestämmelser för till exempel licensjakt på älg. Det finns ingen juridisk definition av ”smågris”. Olika tumregler tillämpas av jägare men ingen jägare kan veta vad en ”smågris” är, i strikt juridisk mening. Om sugga ”som åtföljs av smågrisar” fälls avsiktligt, är det ett jaktbrott. Motsvarande svårighet när det gäller till exempel älg, kronhjort och rådjur har lösts utan tvingande regler. Det ankommer på den enskilda jägaren att avgöra när älgko, kronhind eller råget bör fällas. Men det reglerar inte staten, det är en vedertagen jägarregel.
LRF föreslår att ovan nämnda bestämmelse om sugga som åtföljs av smågrisar slopas. Regeln kan med fördel ersättas med en rekommendation om att inte fälla sugga som för kultingar, som är beroende av suggan för sin överlevnad.

Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.

Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. LRFs önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet.

Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.

Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

Däremot ställer sig LRF negativt till att förslagen om:
Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.

Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.
2020-03-05

Nyheter

Välj ett område för att se nyheter från just det området.

Olika syn på rökta älghjärtan

I vecka 35–36 önskade min son att jag skulle lämna in två älghjärtan för rökning hos Lilla Spännefalla, utanför Tibro. Där fick jag fick veta att köttet vägde 3 kg, att det skulle vara klart om fyra veckor och kosta 98 kronor/kg.
Idag

Ny plan för hårdare jakt på vildsvin

Att bara illåta utfodring av vildsvin vid skjutåtlar och införa tvångsjakt på vildsvin har slopats i slutversionen av Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin som kom idag. Men att jakten blir hårdare kvarstår. Främst årsungar och ensamma suggor oc …
Igår

All klubbverksamhet i SKK-organisationen stoppas

Från och med i dag fredag till och med 31 maj stoppas all klubborganiserad verksamhet inom Svenska Kennelklubben. Det vill säga även alla utställningar organiserade av jakthundklubbarna.
Igår

Sätt jaktlig guldkant på karantänen

En influensa lamslår vårt samhälle, prövar vår empati, ekonomi och vår förmåga att ta ansvar. På många håll är det svettigt värre. I karantäntillvaron kan vi jägare fylla vår tid med mening genom att fortsätta göra det vi gillar bäst.
Igår

SKK:s klubbverksamhet är inställd

Ingen klubborganiserad verksamhet får genomföras inom SKK-organisationen fram till och med den 31 maj. Det beslutades i går kväll, då Svenska Kennelklubbens centralstyrelse hade ett extra telefonmöte.
Igår

Dött vilt dumpat på sjöis

En skoteråkare upptäckte skjutna vildsvin, rävar och rådjur på isen på en liten insjö i Östersunds kommun förra helgen. En polisanmälan är gjord och händelsen rubriceras som brott mot jaktlagen.
Igår

Kaos i Hedinutredning: ”En tiotaggare man skulle fälla och så chansade man”

Slarv, inkompetens, kaos och brist på logiska beslut inom polisen. Det är bilden som framkommer vid läsning av ett förhör som hållits med en av utredarna i Västmanlandfallet, som Svensk Jakt har tagit del av.
Igår

Skoterförbud gör lodjursjakten trög

Lodjursjakten i Västerbotten går trögt i år. Länsstyrelsen tror att det kan bero på en missuppfattning kring reglerna för användning av motorfordon och uppmanar intresserade jägare att delta i jakten.
Igår

Berit vill att skogsbolagen sänker arrendena på grund av coronakrisen

– Skogsbolagen borde bjuda till och sänka arrendena, kanske slopa dem helt ett år, säger Berit Eriksson i Borlänge. Hon varnar för att coronakrisen kommer att slå hårt mot framförallt unga jägare med osäkra anställningar.
Igår

Corona tidigarelägger sändning från älgvandring

Sveriges Television tidigarelägger starten av Den stora älgvandringen med en vecka. I coronatider bedöms efterfrågan på slow-TV öka.
Igår

Myndighet säger nej till helikopterjakt på älg

Länsstyrelsen i Norrbottens län säger nej till Sveaskogs begäran om att avliva älgar med hjälp av helikopter, drönare och snöskoter.
Igår

Kommerskollegium: Problem att sälja jaktkort till ortsbor

Girjas sameby vill upplåta jakt- och fiskerätten på sitt område i fjällen enbart till jägare och fiskare bosatta i Norrbotten. Enligt Kommerskollegium är det problematiskt att göra så ur ett EU-rättsligt perspektiv. Samebyn är starkt kritisk till kollegie …
Igår

Märkligt fynd av döda vildsvin, rävar och rådjur

Ett fynd av döda vildsvin, rävar och ett rådjur på en sjöis förbryllar polisen i Jämtland.
Igår

Hundra vargar hittade i Norge

Vinterns varginventering går mot sitt slut i Norge.

Bisamjakt i Umeälven i april

Naturvårdsverket har gett Mårdhundsprojektet i uppdrag att i april kraftigt reducera bisampopulationen i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna och ner till Umeälvens delta.

Jaktmässa skjuts fram till sista augusti

Det blir ingen stor utemässa på Tullgarn slott i maj som det brukar bli. Sweden Game Fair har beslutat att köra mässan sista helgen i augusti på grund av Coronaläget.

82,5 miljoner för finska rovdjursskador

Livsmedelsverket i Finland börjar i april betala ut ersättning för skador som de stora rovdjuren orsakat djurägare i Finland under 2019. Sammanlagt är det cirka 7,5 miljoner euro, cirka 82,5 miljoner kronor.

Extra årsstämma för oförändrad medlemsavgift i Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet kallar till en extra årsstämma för att upphäva ett tidigare beslut om att höja medlemsavgiften i förbundet.

Färre viltolyckor i coronavirusets spår

Årets första månader har varit positiva ur viltolycksvinkel, framför allt i södra Sverige. Den milda vintern kan vara en anledning till färre olyckor, men även minskad trafik till följd av coronaviruset.

Jägareförbundet om bly: Lämna inte slaktrester och räntor i skogen

Med anledning av den forskning som finns kring exempelvis hur örnar påverkas av bly rekommenderar Svenska Jägareförbundet att räntor och slaktrester inte lämnas i skogen.

Krieghoff K-80 Pro Sporter

Krieghoff förde tidigare tankarna till dubbelstudsare och drillingar i ”drömklassen”. När nu Krieghoff K-80 Pro Sporter hamnade på ”testbänken” kan jag konstatera att hagelbocken motsvarar alla högt ställda förväntningar. Krieghoff K-80 har en stabil och …

Riktad jakt mot bisam i Umeälven

Nu görs ett försök med riktad jakt mot bisam i Umeälvens delta i Västerbotten.

Svensk Jakt växer – största upplagan på sju år!

Nu landar Svensk Jakt nr 4/2020 i prenumeranternas brevlådor. Antalet Svensk Jakt-läsare fortsätter att växa och är nu fler än på många år!

EU-rätten stoppar inte Girjas fiskekort

Två månader efter HD-domen började Girjas sameby sälja fiskekort – men enbart till norrbottningar. Nu meddelar Kommerskollegium att de inte har några synpunkter på samebyns agerande.

Tullgarnmässan ställs in

Coronakrisen gör att Sveriges största jaktmässa ställs in. Den 21-23 maj skulle Swedish Game Fair ha genomförts vid Tullgarns slott, söder om Södertälje. Förra året var det 19 000 besökare. Tullgarnmässan i genomförs i stället sista helgen i augusti om in …

Nytt på Jaktrapport

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Plattformsbyte

Jaktrapport.se kommer stängas på torsdag 19/3 för ett plattformsbyte. Sidan är uppe igen under dagen. Eftersom alla delar är omprogrammerade kommer det finnas ett formulär på startsidan där eventuella felaktigheter kan rapporteras.
2020-03-13