Jaktrapport
Jaktrapport

Viltförvaltning

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Skogsbruket positivt till förändrade jakttider

Naturvårdsverket har genomfört en omfattande översyn av jakttiderna. En systematisk översyn har inte gjorts sedan 2000, och det är ett omfattande arbete som ligger bakom förslagen till ändringar. Översynen har genomförts på ett transparent sätt med hög delaktighet från viltförvaltningens intressenter.

Skogsindustrierna står helt bakom grunderna för svensk viltförvaltning med en ekosystems- och kunskapsbaserad adaptiv förvaltning som bygger på balans mellan betestillgång och viltstammar. Förvaltningen bygger på att det vilt som finns i naturligt i Sverige ska finnas i långsiktigt livskraftiga bestånd. Det största skälet till att förändra jakttiderna är att det inte är balans idag. Viltstammarna är större än vad som är möjligt i ett hållbart skogsbruk, och även för hållbara viltstammar:

- Under de senaste decennierna har vi sett ”explosioner” av olika viltarter som älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och lokalt idag också kronhjort. Vi ser med oro på konsekvenserna för viltstammarna, till exempel för älgstammen i Götaland. Det föds färre och mindre älgkalvar, rapporter om små och sjuka djur verkar öka. Vetenskapliga fakta visar på ett mycket starkt samband mellan fodertillgång och överlevnad, vitalitet, viktutveckling och reproduktion hos viltstammar, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

Den så kallade ÄBIN-inventeringen visar att betesskadorna i hela landet är omfattande och att de är långt över de mål som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen satt upp. Viltskadorna leder till kraftiga ekonomiska förluster för skogsnäringen och påverkar många samhällsmål. Skogsindustrierna understryker att Naturvårdsverket i sitt förslag tydligt agerar i enlighet med den del av Strategi för svensk viltförvaltning som säger att ”Populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Naturvårdsverket har därmed tagit frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk på stort allvar. Skadorna i skogen påverkar såväl produktion som biologisk mångfald.

Jaktmöjligheterna behöver därför ökas inom ramen för en god jaktetik.
- Vi har en ansvarskännande och välutbildad jägarkår som med de föreslagna förändringarna av jakttiderna får en ökad möjlighet att bedriva jakten på ett fortsatt ansvarsfull sätt, anpassat efter rådande obalans mellan betestillgång och viltstammar. Förslagen ökar möjligheterna att jaga under den tidigare delen av jaktåret, en tid då de flesta jägare jagar mest, säger Mårten Larsson.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.
2020-03-05

LRF positiv till modernare jaktlagstiftning

Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt.”Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med jakttidsförslagen. Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk tas på stort allvar”, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I remissvaret ser LRF mycket positivt på att Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.

Det innebär att myndigheten i fortsättningen vill agera i enlighet med den del av strategin för svensk viltförvaltning som säger att ”populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Det innebär en anpassning till 2020-talets fauna och dess positiva och negativa effekter i samhället.

– Dagens lagstiftning är långt i från verkligheten. Vi har stora viltstammar som i flera fall inte beskattas i den omfattning som de borde. Både med tanke på värdet i vilt och jakt och de stora viltskadorna i trafik, jordbruk och skogsbruk. Det är viktigt för LRFs medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, säger Palle Borgström.

Flera av förslagen är mycket bra, exempelvis:
Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar. Den nu gällande allmänna jakttiden för vildsvin innefattar en regel om att sugga ”som åtföljs av smågrisar” inte får fällas. Regeln gäller under hela året. Bestämmelsen avviker från övriga allmänna jakttider och bestämmelser för till exempel licensjakt på älg. Det finns ingen juridisk definition av ”smågris”. Olika tumregler tillämpas av jägare men ingen jägare kan veta vad en ”smågris” är, i strikt juridisk mening. Om sugga ”som åtföljs av smågrisar” fälls avsiktligt, är det ett jaktbrott. Motsvarande svårighet när det gäller till exempel älg, kronhjort och rådjur har lösts utan tvingande regler. Det ankommer på den enskilda jägaren att avgöra när älgko, kronhind eller råget bör fällas. Men det reglerar inte staten, det är en vedertagen jägarregel.
LRF föreslår att ovan nämnda bestämmelse om sugga som åtföljs av smågrisar slopas. Regeln kan med fördel ersättas med en rekommendation om att inte fälla sugga som för kultingar, som är beroende av suggan för sin överlevnad.

Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.

Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. LRFs önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet.

Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.

Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

Däremot ställer sig LRF negativt till att förslagen om:
Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.

Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.
2020-03-05

Nyheter

Välj ett område för att se nyheter från just det området.

Så blir björnjakten 2020 – här finns besluten län för län

Den 21 augusti inleds licensjakten på björn. Totalt får 291 björnar skjutas i landet.
Idag

Vargfrågan handlar om demokrati

Miljörörelsen jobbade hårt för att i samband med vargens återkomst lansera det nya ”Varumärket Vargen”. Men den digitala tekniken gör att makteliten inte längre kan dölja sanningen, menar krönikören Lisa Kiderud.
Idag

Åklagare kräver företagsbot för AB Karl Hedin

I jaktbrottsmålet mot Karl Hedin kräver åklagare Lars Magnusson att Hedins företag, AB Karl Hedin, ska tvingas betala en företagsbot på två miljoner kronor. – Jag anser att brotten Hedin är misstänkt för är begångna i näringsverksamheten, säger Lars Magnu …
Igår

Tre lämnar JRF:s förbundsstyrelse

Tre personer – ledamot Ingemar Alin samt suppleanterna Magnus Rinaldo och Bengt Blomberg – har valt att kliva av sina poster i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse, eftersom de är kritiska till hur arbetet i styrelsen bedrivs.
Igår

Stort vargangrepp på får: ”Bekymmersam situation”

Ännu ett vargangrepp på får har inträffat i Västra Götaland. Den här gången dödades 18 får. – Vi har just nu en bekymmersam situation med en eller flera vargar som angriper får, säger Nelly Grönberg i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.
Igår

18 får döda efter vargangrepp i Hökerum

Ett dygn efter det förra vargangreppet i Hökerum i Västra Götaland har ett nytt – med ännu fler offer – ägt rum. Två lamm och 16 tackor har under dagen besiktats och avlivats på grund av sina skador.
Igår

Påkörd björn försvann – polisen misstänker jaktbrott

Polisen upprättar nu en anmälan om misstänkt jaktbrott efter att en påkörd och död björnunge har försvunnit från olyckplatsen.
Igår

Jakttidsförslaget på ny remissrunda

Regeringen har skickat Naturvårdsverkets förslag på nya jakttider på ännu en remissrunda. JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson tycker att det är positivt att förbundet får en ny möjlighet att framföra sina synpunkter.
Igår

Antalet kvinnliga medlemmar ökar kraftigt i Jägareförbundet

Kvinnorna blir allt fler i Jägareförbundet. Under de senaste två senaste medlemsåren har antalet kvinnliga medlemmar ökat med nästan tio procent!
Igår

Ny remissrunda för Naturvårdsverkets jakttidsförslag

Regeringen har beslutat att skicka ut Naturvårdsverket jakttidsförslag på remiss. Jägareförbundet gör tummen upp för beslutet.
Igår

Nya rovdjursangrepp i Västra Götaland

Natten mellan onsdag och torsdag ägde ytterligare två rovdjursangrepp på får rum i Västra Götaland. I samband med ett vargangrepp i Hökerum dog sex lamm och i Målsryd dödades ett lamm av lodjur.
Igår

Listan över alla som ska yttra sig om nya jakttider

Nu har regeringen skickat ut Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider i Sverige på remiss. Här är hela listan på dem som ska tycka till och yttra sig över förslagen.
Igår

Utskottsbeslut om skyddsjakt på varg skjuts upp

Det blir inget så kallat utskottsinitiativ för Centerpartiets förslag om en effektivare skyddsjakt på varg. I alla fall inte i nuläget.
Igår

Överklagar igen och försöker stoppa skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen strider i domstolarna och driver opinion för att stoppa skyddsjakt på varg. I ärendet med jakten på en varg i Östergötland har föreningen fått nej av förvaltningsrätten och hovrätten en gång. Nu har de skickat in en ny överklaga …
Igår

Två rovdjursangepp på får i Västra Götaland

Natten mellan den 1 och 2 juli inträffade två rovdjursangrepp på får i Västra Götalands län.
Igår

Nytt beslut: Det blir Stövar-SM för harhundar i år

Svenska stövarklubbens centralstyrelse har beslutat att Stövar-SM för harhundar ska genomföras på senhösten, trots coronapandemin. – Vi tar god höjd för vad Folkhälsomyndigheten och Kennelklubben uttalat, säger Gunnar Pettersson i styrelsen.
Igår

Panik när jämtländsk björn kom nära tältande barn

En lång rad av björnmöten rapporteras från bostadsområden i Östersund. Exempelvis uppstod panik när en björn kom mycket nära tältande småbarn.
Igår

Jägareförbundet vill utöka paragraf 28 mot varg

Jägareförbundet vill utöka möjligheten att avliva varg enligt paragraf 28 i jaktlagen. Varg som rör sig nära platser där människor bor och verkar ska kunna skjutas, anser förbundet.
Igår

Räddade tältande familj från varg – belönas med medalj

Calgarybon Russel Fee har belönats med en medalj för sin insats när han räddade en tältande familj undan en attackerande varg i Banffs nationalpark i Kanada.
Igår

Fyra budgivare vill köpa Björns permoälg

Hugade spekulanter strömmar till och nu pågår det budgivning på Björn Jakobssons uppstoppade permoälg. – Den flyttar nog söderut, spår Björn.
Igår

Hovrätten dömer jägare för djurplågeri

En ung jägare, som friades av tingsrätten efter att ha avlivat en gräsand, döms för djurplågeri av hovrätten. Domstolen anser att trots att anden hade matats med snus av en annan person, så visar inte en film av händelsen att fågeln led allvarligt.

Simmande hund biten av bäver – ägaren varnar för nattbad

En spansk vattenhund ska i samband med ett bad ha blivit attackerad och biten – av en bäver.

Avlivade and – friades först men döms nu av hovrätten

En 17-årig pojke döms för djurplågeri för att ha avlivat en gräsand. Ynglingen friades i tingsrätten men döms nu av hovrätten.

Varnar för närgångna björnar

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har under våren och försommaren fått in flera rapporter om björnar som letar mat nära människor. Därför uppmanar myndigheten nu stugägare i områden där björnar rör sig att se över sin sophantering.

Myndighet fortsätter sälja älgjaktkort – hänvisar till utredning som inte finns dokumenterad

Jämtlands länsstyrelsen kommer att fortsätta sälja gästjaktkort på älg på statens marker. Myndigheten hävdar att de själva gjort en utredning i att pröva lagligheten i försäljningen, men någon utredning finns varken dokumenterad eller diarieförd.

Nytt på Jaktrapport

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Kartposition för Älg och Kronvilt

Från säsong 2020/2021 kommer kartposition vara obligatoriskt att ange för älg och kronvilt för de jaktlag som rapporterar aktivt i Jaktrapport.
2020-06-07

Mer statistik för kronvilt

Nu visas öppen statistik för kronvilt under aktuell avskjutning, slaktvikt/ålder, veckolistan, fällt vilt (lista). En ny rapport "Klövviltsrapport" visar sammanställning av klövvilt över flera säsonger. Rapporten veckolista visar nu en graf under tabellen.
2020-06-05

Säsong 2020/2021 nu valbar

Från den första maj går det att välja kommande säsong som urval i statistiken.
2020-05-01