Jaktrapport
Jaktrapport

Välkommen till Jaktrapport!

Skogsbolagen Holmen Skog, BillerudKorsnäs, SCA, Sveaskog och Stora Enso Skog samverkar från och med jaktsäsongen 2013-2014 om Jaktrapport som rapporteringssystem.

Aktiva jaktlag i Jaktrapport får sin rapportering automatiskt överförd till Viltdata (älgobs) och Älgdata (fällda älgar).

Jaktrapport fungerar även som kommunikationsverktyg mellan markägare och jaktlag samt internt inom jaktlaget.

Kom igång

Om du vill rapportera jakt, klicka på "Logga in" och hitta ditt jaktlag där.
Du kan även titta på nyheter, statistik och dokument genom att bläddra i menyn till vänster.

Ny plattform 2020

För att framtidssäkra Jaktrapport har hela systemet lyfts över i en ny plattform. Om du upptäcker några fel, skicka ett meddelande så tittar vi på det.

Senaste nytt

Viltskador en ödesfråga för Sveriges bönder

Viltets brutala framfart på åkrar och i skogar måste få ett slut. Skadorna kostar företagare och samhället 13 miljarder kronor varje år. LRFs nya handlingsplan om viltskador ska visa regeringen vägen till en rimligare viltförvaltning och minskade kostnad …

Viltet äter för nära sju miljarder årligen i Mellansverige

Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För riket är motsvarande siffra 20,5 miljarder krono …

Krånglig jakt och flera hot

Spårsnö och två ryska stövare var den hjälp som behövdes för att Borlängevargen till slut kunde fällas. Men skyddsjakten har kostat på för jaktledaren Leif Kolseth som utsatts för flera hot.
Idag

Jägarna ska inte betala byråkratin

En respektfull hantering av oss jägare – som använder vår fritid och skattade pengar till viltförvaltning – vore att samhället tar på sig kostnaden för statlig viltbyråkrati, tycker förbundsordförande Solveig Larsson.
Idag

Lyckad vildsvinshelg gav mersmak

Över 900 jägare deltog i den storjakt på vildsvin som hölls i Norrtälje kommun sista helgen i november. Satsning beskrivs som lyckad trots att den ursprungliga planen att servera köttet i kommunens skolor och äldreboenden sprack.
Idag

Borlängevargen fälld

Leif Kolseth berättar att vargen kunde spåras upp och ringas tack vare dagens spårsnö. Passkyttar ställdes ut och hundförare började följa vargen med stövarna i lina. –Vargen gjorde fem ringar innanför passlinjen men gick hela tiden undan för passkyttarna …
Igår

Varg i Dalarna skjuten på skyddsjakt

Skyddsjakten på den varg som jagats i drygt två veckor kunde avslutas på fredagseftermiddagen sedan vargen spårats mot riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika.
Igår

Regeringen vill öppna för förbud mot viltutfodring

Regeringen föreslår nu ändringar i jaktlagen och jaktförordningen så att länsstyrelser kan förbjuda viltutfodring. I förslaget skriver man att förbuden ska begränsa lantbruksskador, trafikolyckor och smittspridning, men ska inte innefatta åtlar, viltåkrar …
Igår

En dags vargjakt i ett nytt område

I dag, fredag, tillåter länsstyrelsen skyddsjakt på Borlängevargen i ett utökat område runt Kurlberget och sjön Bogsnan, cirka 16 kilometer söder om Borlänge. I 14-tiden var lapptyget uppsatt och hundarna är just släppta för att driva vargen mot passkytta …
Igår

Räv-Janne är borta

Rävforskaren Jan Englund har gått bort. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv – och även som pensionär – studerade han den svenska rödräven ur olika aspekter och var en obestridd auktoritet när det gällde kunskap om detta djur.
Igår

Nytt skyddsjaktområde för varg – men bara på fredagen

Skyddsjakten på den närgångna vargar i Borlänge fortsätter. På fredagen utökade länsstyrelsen skyddsjaktområdet – men beslutet gäller bara en dag.
Igår

Skyddsjaktområde tillfälligt utvidgat

Vargen befinner sig nu utanför tidigare beviljat skyddsjaktområdet. Det bekräftas via spåren efter den i snön. Skyddsjägarna har enligt länsstyrelsen följt spåret från vargen som gått vidare söderut. Nu har vargen ringats i ett område sydost om Idkerberge …
Igår
Se fler nyheter...